Milwyr Rhufeinig Addysg: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Rhowch yr arfau a'r dillad cywir i'r milwyr gan ddefnyddio'r modelau yn yr oriel i'ch helpu. Mae rhai eitemau yn cael eu gwisgo gan y milwyr i gyd, tra gwisgir eraill gan un milwr yn unig. Rhowch gynnig ar y cwestiynnau sydd ar ochr arall y dudalen.