Mae'r Oriel yn llawn lluniau a fideos am archwilio gwely'r môr. Edrychwch ar yr offer samplo daearegol a biolegol, darganfyddwch rai o anifeiliaid gwely'r môr a dewch i weld y gwahanol gynefinoedd ar wely'r môr.