Polisi Ffotograffiaeth

Polisi Amgueddfa Cymru yw caniatáu ffotograffiaeth heb fflach at ddibenion personol neu astudio ym mhob oriel, oni bai bod rhesymau gwirioneddol dros wahardd hynny, er enghraifft am resymau cadwraeth neu warchod hawlfraint.

O bryd i’w gilydd, bydd Amgueddfa Cymru’n cynnal arddangosfeydd dros dro lle na chaniateir ffotograffiaeth. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd symbol ‘Dim Ffotograffiaeth’ clir wrth fynedfa’r arddangosfa.

Bydd gofyn i ymwelwyr sydd am dynnu lluniau lenwi Datganiad, sydd ar gael o’r Dderbynfa. Mae’r ffurflen yn nodi y bydd yr ymwelydd yn defnyddio’r ddelwedd ar gyfer astudiaeth bersonol ac ni fydd yn arddangos y ddelwedd er mwyn gwneud elw, na chaniatáu iddi gael ei chyflwyno ar unrhyw wefan. Caiff ymwelwyr sy’n llofnodi’r ffurflen fathodyn a fydd yn dangos i staff eu bod wedi cael y caniatâd angenrheidiol i dynnu lluniau.

Mae’r Amgueddfa’n cadw’r hawl i wrthod cais ymwelydd. Mewn achosion o’r fath, bydd staff yr Amgueddfa’n rhoi gwybod i’r ymwelydd pam eu bod nhw wedi gwrthod y cais.

Bydd yr Adran Addysg yn rhoi gwybod i grwpiau ysgol am y trefniadau hyn.

Caiff y polisi ei gyhoeddi ar wefan yr Amgueddfa hefyd. Croeso i ymwelwyr ofyn i staff am ragor o wybodaeth.

Ni chaniateir ffotograffiaeth fasnachol heb gael caniatâd ymlaen llaw gan Swyddog Trwyddedu Delweddau.

Gellir cael atgynyrchiadau o brintiau ffotograffig lliw o’ch hoff ddarnau yn y Casgliad Cenedlaethol drwy’r Swyddog Trwyddedu Delweddau. Cymrwch daflen Argraffu yn ôl y Galw o’r Dderbynfa i gael rhagor o fanylion.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.