Steff: Mark Redknap (golygydd), gyda chyfraniadau gan Elizabeth Walker, Steve Burrow, Adam Gwilt, Mary Davis, Jody Deacon, Evan Chapman, Richard Brewer ac Edward Besly

Mae llyfr darluniadol yn cael ei baratoi er mwyn darparu cyflwyniad i ddarganfyddiadau archeolegol pwysig yng Nghymru, a chanllaw i'n harddangosfeydd sy'n siartio hanes cynnar Cymru drwy'r casgliadau. Tra bod rhai gwrthrychau wedi ymddangos mewn arddangosfeydd o'r cychwyn yn y 1890au, cymerwyd y cyfle i gyflwyno gwybodaeth newydd yn codi o astudiaethau parhaus. Mae rhai adrannau yn cynnwys caffaeliadau diweddar, heb eu cyhoeddi yn flaenorol. Rydym yn cymryd y cyfle i osod bob grŵp arteffact mewn cyd-destun diwylliannol a hanesyddol ehangach, gyda chyflwyniad byr i bob cyfnod. Y nod yw darparu darlun rhesymegol o ystod y casgliadau archeolegol, drwy ddewis o wrthrychau yn adlewyrchu creadigrwydd amrywiol bob cyfnod.