Cynllun gwirfoddol yw'r Cynllun Henebion Cludadwy, ar gyfer cofnodi gwrthrychau archaeolegol y daw aelodau o'r cyhoedd o hyd iddynt yng Nghymru a Lloegr. Fe'i sefydlwyd i hybu cofnodi darganfyddiadau ac i ehangu ymwybyddiaeth y cyhoedd o bwysigrwydd gwrthrychau o'r fath er mwyn deall ein gorffennol.

Newyddion — 1 Tachwedd 2011

Bu pryderon yn ddiweddar ynglyn ag gweithrediad y Cynllun Henebion Cludadwy yn y dyfodol yng Nghymru. Mae trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru, Amgueddfa Cymru, yr Amgueddfa Brydeinig, a'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) bellach wedi llwyddo i ymdrin â'r mater hwn mewn modd a fydd yn sicrhau parhad y cynllun, gan gynnwys y swydd bwysig o Swyddog Cyswllt Darganfyddiadau, yng Nghymru.