Staff: Mary Davis

Bu llawer o ddiddordeb yn ddiweddar yn nefnydd ac arwyddocâd lliw ar arteffactau a chofebion cyn hanesyddol. Yn y cyd-destun hwn bu sawl cyfeiriad at ddeunyddiau gwyn a ganfuwyd y tu mewn i addurn endoredig cerameg cynhanesyddol, ond ni fu astudiaeth gynhwysfawr i werthuso'r deunydd hwn. Nodwyd arwynebedd wedi'i gochi a'i dduo'n fwriadol hefyd. Mae'r astudiaeth hon yn defnyddio cyfuniad o dechnegau gweledol a dadansoddol i asesu i ba raddau y gosodwyd lliw yn fwriadol, ac mae wedi ei gadw o hyd ar ddeunydd Oes Efydd gynnar, yn ein casgliadau. Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar ficeri, llestri bwyd a llestri ategol; mae'r biceri a'r llestri ategol yn arbennig yn dangos tebygrwydd yn y ffordd y mae'r addurn wedi ei endorri a'i stampio ar yr arwyneb cerameg, gan ganiatáu agen naturiol i osod deunydd lliw cyferbyniol. Roedd y mewnosodiad gwyn yn aml o asgwrn wedi'i galchynnu; defnyddiwyd calchit a gypswm hefyd.