Staff:Elizabeth Walker, Mark Lodwick a Jackie Chadwick

Yn ystod hydref 2004 hysbyswyd Cynllun Henebion Cludadwy Cymru am ddarganfyddiad o gasgliad o fflintiau ar dir Fferm Cophill ger Cas-gwent. Nododd dadansoddiad o'r casgliad rhai fflintiau o ddiwedd y cyfnod Rhewlifol diwethaf, gan gynnwys gwanydd ac offeryn cyfansawdd yn cynnwys ysgythrydd ar un pen a chrafell ar y llall. Arweiniodd hyn at brosiect parhaus i gerdded a phlotio'r canfyddiadau fflint a wnaed ar dir y fferm wrth iddo gael ei aredig gyda chymorth trigolion a chymdeithasau lleol - Cymdeithas Archaeolegol Cas-gwent, Cymdeithas Archaeolegol Caerdydd a Grŵp Hanes Lleol Shirenewton.

Bydd mwy o waith maes a cherdded caeau yn cael ei drefnu pan fydd y caeau ar y fferm hon yn cael eu haredig. Bydd yr offer cerrig a ganfyddir yn cael eu trefnu, disgrifio a thynnu'u llun, a bydd eu harwyddocad o ran dealltwriaeth o dde ddwyrain Cymru yn ystod y diwedd y cyfnod Rhewlifol diwethaf a chyfnodau hwyrach yn cael ei asesu.