Staff: Elizabeth A Walker

Mae'r astudiaeth ddiweddar hon o hanes casgliadau amgueddfeydd ledled de Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif (a dderbyniodd MPhil gan Brifysgol Cymru, Llanbed) wedi taflu goleuni ar dueddiadau a phatrymau casgliadau canfyddiadau archeolegol. Mae wedi edrych ar gasgliadau gweithredol a goddefol gan amgueddfeydd ac wedi archwilio'r rhesymau dros y newidiadau yn nulliau casglu gwahanol amgueddfeydd. Mae cyfres o bapurau bellach yn cael eu paratoi ar gyfer eu cyhoeddi.