Yn dilyn eu hailwampio yn 2007-8 mae cyflwyniad Orielau Celf Adain Ddwyreiniol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi cael ei ailfeddwl yn llwyr. Y nod yw gwneud yr orielau celf hanesyddol yn fwy hyblyg, yn fwy ysgogol, a dweud ystod mwy o straeon, gan gynnwys datblygu naratif penodol 'Celf yng Nghymru'. Y pwynt cychwynnol fu ymgynghoriad cyhoeddus diweddar (yn arbennig 'Barn am y Dyfodol' a'n Gweledigaeth).

Bydd ail osod Orielau Celf y Bloc Canol a'r Adain Orllewinol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ehangu'r agweddau newydd sy'n digwydd ar hyn o bryd yn yr Adain Ddwyreiniol. Byddant yn elfen bwysig yn natblygiad cyffredinol Amgueddfa Gelf Genedlaethol. Nod allweddol ar gyfer y project hwn yw defnyddio'r casgliadau i archwilio ystod ehangach o straeon a gosod llwyddiannau artistiaid o Gymru mewn cyd-destun rhyngwladol.