Staff: Oliver Fairclough

Mae ymchwil ar gyfer yr arddangosfeydd hyn yn rhannol synfyfyriol, ac mae wedi cynnwys ymweliadau maes gyda sefydliadau o berthnasedd a thestun eithriadol megis Oriel Genedlaethol Iwerddon ac Oriel Gelf Dinas Glasgow. Mae'r canlyniadau yn cynnwys oriel gyflwyniadol 'Mewnwelediad', sy'n edrych ar amrywiaeth y casgliadau a ffyrdd newydd o'i ddeall a'i werthfawrogi, yn ogystal ag agwedd mwy thematig i arddangosfeydd mewn llefydd eraill.

Mae hefyd yn golygu gwaith sylweddol ym maes casgliadau penodol. Mae hyn yn cynnwys yr arfer o bortreadu yn yr unfed a'r ail ganrif ar bymtheg yng Nghymru, ar wneud celf ac ar swyddogaeth a statws cyfnewidiol yr artist yn y ddeunawfed ganrif, ac ar ymateb artistiaid i, a dehongliadau o dirlun Cymru o'r ddeunawfed ganrif hyd y dydd heddiw. Bydd y canlyniadau yn cynnwys testun paneli dehongli, a haenen eilaidd o ddehongli wedi'i argraffu, yn ogystal â nifer o ryngweithiadau ar sgrin. Bydd yr holl labeli ar gyfer peintiadau a gwrthrychau celf yn cael eu hail ysgrifennu'n llwyr, ar sail archwiliad corfforol, yn ogystal ag adolygiad o wybodaeth gyfredol, a lle bo'n angenrheidiol, ymchwil pellach.