Staff: Nicholas Thornton

Bydd ymchwil i ail osodiad y Bloc Canol yn annog ffyrdd newydd o ddeall ein casgliadau o gelf Brydeinig ac Ewropeaidd o'r 1870au hyd at yr 1940au, sydd o bwysigrwydd rhyngwladol. Bydd gwaith artistiaid Cymreig blaengar, yn fwyaf nodedig, Gwen ac Augustus John, yn derbyn lle amlwg yn yr orielau newydd hyn. Bydd oriel hyblyg hefyd yn cael ei integreiddio i'r cynlluniau, i gyflawni arddangosfeydd cyfnewidiol lle bydd agweddau thematig a thraws hanesyddol yn cael eu defnyddio i greu cyd-destun ac agweddau newydd ar gyfer deall a gwerthfawrogi'r casgliadau modern cynnar. Bydd hyn hefyd yn annog diddordeb ac ymgysylltiad ymysg yr ystod ehangaf posibl o gynulleidfaoedd.

Bydd yr Adain Orllewinol yn cael ei ail osod mewn dau brif gam. Mae ymchwil i waith a themâu allweddol yn digwydd ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau bod y ddau gam yn rhoi amlygrwydd i ddaliadau pwysig yr amgueddfa o gelfyddyd fodern a chyfoes. Bydd casgliad Ymddiriedolaeth Derek Williams yn derbyn sylw pendant, ond bydd cryfder a dyfnder casgliad yr Ymddiriedolaeth yn cael ei archwilio ledled yr Adain Orllewinol, drwy gael ei integreiddio'n llwyr gyda chasgliad yr Amgueddfa ei hun. Bydd yr Adan Orllewinol yn rhoi platfform ar gyfer arfer cyfoes mewn ystod eang o gyfryngau gan gynnwys ffilm, ffotograffiaeth a gosod. Bydd gwaith artistiaid sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru heddiw yn cael ei arddangos mewn ffyrdd sy'n tanlinellu eu swyddogaeth sylweddol ym maes cynyddol ryngwladol celfyddyd weledol gyfoes.