Staff: Stephanie Roberts

Roedd Thomas Leigh yn beintiwr portreadau Prydeinig yng nghanol yr ail ganrif ar bymtheg. Mae o ddiddordeb arbennig fel un o'r artistiaid cofnodedig prin y credir eu bod yn weithgar yng ngogledd Cymru ar y pryd, ond ychydig iawn a wyddys amdano. Mae'r wybodaeth sydd gennym wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar fodolaeth nifer fechan o bortreadau wedi'u llofnodi, yn bennaf o destunau Cymreig. Mae dau o'r portreadau hyn yn y casgliad cenedlaethol - Robert Davies o Wysane (1616-1666) a'i wraig Ann Davies, née Mutton , y ddau wedi'u harwyddo a'u dyddio yn 1643.

Mae'r ddau bortread hwn yn amlwg yn ein horiel newydd, Celf yng Nghymru 1500-1700 . Yma maent yn cael eu defnyddio i ddangos agweddau penodol o fywyd a nawdd dau deulu bonheddig amlwg - teulu Davies o Wysane, a theulu Mutton o Lannerch. Serch hynny, mae llawer ar ôl i ni ei ddarganfod am y teuluoedd eu hunain, ac am Thomas Leigh a beintiodd eu portreadau. Prif fwriad y gwaith hwn yw ceisio darganfod mwy am Thomas Leigh drwy leoli a, lle bo'n bosibl, gweld portreadau eraill ganddo, ac ystyried ei swyddogaeth wrth wasanaethu teuluoedd bonheddig Cymru.