Ein casgliad o gelfyddyd Ffrengig rhwng tua 1850 a 1910, yw un o'r mwyaf ym Mhrydain ac mae o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae nifer o'r gweithiau hyn yn rhan o gymynrodd Davies, a gasglwyd gan y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies drwy gyfoeth diwydiannol a wnaed yn y Rhondda gan eu tad-cu, y mentrwr Fictoraidd David Davis. Yn ganolog i'r casgliadau mae grŵp ardderchog o beintiadau Argraffiadol ac Ôl Argraffiadol gan Manet, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne a Van Gogh. Parhaodd yr ymchwil ar Argraffiadaeth a chasgliad Davies ers y 1950au (catalogau, erthyglau academaidd, cyhoeddiadau poblogaidd, arddangosfeydd), ac rydym newydd benodi aelod staff â phrofiad ymchwil yn y maes hwn. Dau brosiect cyfredol yw: