Staff: Charlotte Topsfield
Sisley yng Nghymru a Lloegr 2009
Sisley yng Nghymru a Lloegr 2009
Sisley yng Nghymru a Lloegr 2009
Alfred Sisley Lady's Cove, Langland Bay, Morning, 1897 Private collection, New York © Photo courtesy of the owner

Yn 1897, ymwelodd y peintiwr Argraffiadol Alfred Sisley gyda de Cymru, gan aros ym Mhenarth yn gyntaf ac yn ddiweddarach ym Mae Langland. Roedd Sisley yn ddinesydd Prydeinig, wedi'i eni ym Mharis i rieni Prydeinig, ond bu fyw bron drwy gydol ei fywyd yn Ffrainc. Y ddau ymgyrch peintio ym Mhrydain – ar y Tafwys yn 1874 ac yng Nghymru yn 1897 – fodd bynnag oedd y cyfnodau mwyaf arloesol a chynhyrchiol yn ei yrfa. Yn 2008-9 rydym yn ceisio aduno gwaith o'r ddwy gyfres yn yr arddangosfa Sisley yng Nghymru a Lloegr (Mawrth – Mehefin 2009), wedi'i drefnu gyda'r Oriel Genedlaethol, Llundain.

Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar waith gan Sisley yn ystod ei arhosiad yn ne Cymru. Mae'r grŵp hwn o ugain llun yn cynrychioli unig olygfeydd yr artist o'r môr, ac maent ymysg ei waith lleiaf adnabyddus. Mae dau o'r grŵp, Clogwyn Penarth a Storr Rock, Lady's Cove , yn ein casgliadau. Byddwn yn ceisio ymchwilio i brofiadau Sisley yng Nghymru drwy astudio llythyron a anfonodd o Benarth a Bae Langland at y beirniad celf Adolphe Tavernier. Maent yn cael eu cadw yng Nghasgliad F. Lügt yn Fondation Custodia, Paris. Rydym hefyd yn bwriadu canolbwyntio'n benodol ar y lluniau a dynnodd Sisley yng Nghymru, nad ydynt eto wedi eu rhestru gyda'i gilydd na'u hastudio fel grŵp. Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu at y testun ar gyfer catalog arddangosfa Sisley yng Nghymru a Lloegr a thestun yr arddangosfa, a bydd yn rhoi mwy o wybodaeth am y ddau waith yn y casgliad.