Staff: Bryony Dawkes

Testun y gwaith ymchwil hwn yw grŵp o bedwar deg saith peintiad olew ac unarddeg o weithiau ar bapur o Gymynrodd digyffelyb Davies o waith Argraffiadwyr Ffrengig, wedi'i gynnwys fel rhan o daith pum lleoliad yn yr Unol Daleithiau yn 2009 o'r enw Turner to Cézanne . Mae wedi cynnwys creu cofnodion catalog cyfoes ar gyfer yr holl weithiau, a fydd yn cael ei gyhoeddi gan yr AFA i gyd-fynd gyda'r arddangosfa. Mae'r project yn edrych ar ehangder casgliadau'r chwiorydd Davies, a'r ffordd y mae'n cwmpasu datblygiadau sylweddol mewn peintio Ewropeaidd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif. Mae'r gwaith yn amrywio o Turner, drwy Realaeth, Argraffiadaeth ac Ôl a Neo Argraffiadaeth, gan orffen gyda moderniaeth Brydeinig gynnar a gwaith ffigurau megis Matthew Smith a Robert Bevan. Er bod nifer o'r peintiadau yn yr arddangosfa yn rhai o'n gweithiau proffil uchaf ac wedi'u hymchwilio'n helaeth (er enghraifft La Parisienne Renoir a The François Zola Dam Cézanne), mae ystod y project yn cynnwys nifer o ddarnau llai adnabyddus sydd prin wedi'u harddangos, ac sydd heb lawer o ddeunydd cyhoeddedig amdano os o gwbl. Mae ymchwil diweddar ar y chwiorydd Davies wedi ysgogi'r cofnodion catalog, ac mae hefyd wedi'i grynhoi mewn traethawd rhagarweiniol gan Oliver Fairclough.