Mae gan yr Amgueddfa gasgliad unigol mwyaf y byd o grochenwaith a phorslen a gynhyrchwyd yn ne Cymru rhwng y 1760au a'r 1920au. Dyma bwnc lle'r ydym wedi gosod a chadw enw da am arbenigedd goruchafol. Serch hynny, nid yw'r casgliad erioed wedi cael ei gyhoeddi'n ddigonol ac mae ymchwil diweddar wedi gwneud cyhoeddiadau blaenorol am y casgliadau yn ddiwerth.

Ein casgliad o borslen o'r ddeunawfed ganrif a dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yw un o'r goreuon yn y byd, sydd yn denu sylw ysgolheigaidd rhyngwladol difrifol yn gyson, a cheisiadau am fenthyciadau i arddangosfeydd rhyngwladol sylweddol. Mae felly yn flaenoriaeth ar gyfer astudiaeth academaidd ddifrifol barhaus.