Staff: Andrew Renton a Oliver Fairclough

Bu ymchwil difrifol newydd i'r casgliadau gan staff yr Amgueddfa ac ymchwilwyr allanol yn barhaus ers dros ugain mlynedd, ac roedd yn ganolbwynt i gynadleddau yn Abertawe yn 2002 a 2003. Yn arbennig, eglurwyd safbwynt y diwydiant cerameg Cymreig oddi mewn i gyd-destun ehangach y diwydiant cerameg Prydeinig, hanes cynllun Ewropeaidd, a'r marchnadoedd yn Llundain a gogledd yr Amerig. Mae ymchwil gyfredol yn canolbwyntio ar ail-werthuso casgliad yr Amgueddfa yng ngoleuni canfyddiadau diweddar. Ymysg y materion mae gwell dealltwriaeth o gynnyrch cynnar Crochenwaith Cambrian, dyddio cywir grwpiau penodol o grochenwaith a phorslen, cyfeiriad cywir i waith peintwyr cerameg, dylanwad cerameg Cymreig ar dueddiadau cynllun yng ngweddill Ewrop, a tharddiad cynnar y gwaith yn y casgliad.

Mae angen i gymuned ehangach haneswyr cerameg gael gwell dealltwriaeth o'r maes nad yw wedi ei astudio yn ddigonol y tu hwnt i Gymru. Cyhoeddiad difrifol, darluniadol, 'rhannol boblogaidd' yw ein blaenoriaeth tymor byr (ar gyfer 2010), gyda chyhoeddiad ar lein o uchafbwyntiau penodol o'r casgliad. Y targed yn y pen draw yw catalog casgliad ysgolheigaidd. Project interim yw arddangosfa arfaethedig yn 2013-14 i nodi 250 mlwyddiant sefydlu Crochenwaith Cambrian a 200 mlwyddiant cynhyrchu porslen Cymreig. Bydd y diweddaraf yn cynnwys ymchwil pellach i nodi benthyciadau addas i'r arddangosfa.