Staff: Andrew Renton

Bydd ymchwil parhaus yn adeiladu ar waith Oliver Fairclough ers 1989 gyda'r bwriad o arwain at gyhoeddi'r casgliad. Y targed cychwynnol yw cyhoeddiad ar ffurf 'rhannol boblogaidd' yr Amgueddfa, o bosib yn 2012. Bydd hyn yn ddelfrydol yn digwydd ar y cyd gyda chyhoeddiad arlein o uchafbwyntiau penodol o'r casgliad, a chyflwyno erthyglau i gyfnodolion priodol. Yn y pen draw, bydd angen un neu fwy o gatalogau casgliadau mwy academaidd. Canlyniadau allweddol eraill i'r ymchwil fydd ysgogi cynllunio orielau celf cymhwysol newydd, blaenoriaethu gwrthrychau i'w harddangos, gwell strategaeth i ddatblygu casgliad yr Amgueddfa, a chodi ymwybyddiaeth o broffil rhyngwladol yr Amgueddfa.