Mae Sain Ffagan yn fwyaf enwog am ei gasgliad dihafal o adeiladau hanesyddol o amrywiol rannau o Gymru, a ddatgymalwyd carreg wrth garreg ac a ail-adeiladwyd yn ofalus ar dir yr amgueddfa. Mae'r broses hon yn ddibynnol ar ymchwil am ei ddilysrwydd a hygrededd. Serch hynny, nid am adeiladau a gwrthrychau yn unig mae amgueddfeydd awyr agored, ond am bobl. Fel dywedodd Jan Vaessen o Amgueddfa Awyr Agored yr Iseldiroedd, 'Nid ydym yn fodlon gyda datgymalu pethau yn unig; rydym am osod pethau at ei gilydd.' Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i fanylion y ffordd y cafodd adeiladau hanesyddol eu defnyddio gan y bobl sy'n gysylltiedig gyda hwy, a chreu synthesis o wybodaeth ffeithiol o ffynonellau amrywiol er mwyn dweud straeon ystyrlon wrth ein hymwelwyr.

Ar hyn o bryd rydym yn ymwneud â thri phrosiect ymchwil cysylltiedig gydag adeiladau hanesyddol: