Staff: Gerallt Nash, Mark Redknap, Sioned Williams et al

Mae'r project adeiladu diweddaraf yn Sain Ffagan yn cynnwys ail godi tŷ bychan o'r canol oesoedd o Hwlffordd. Awgryma ei leoliad gwreiddiol ger yr hen gei efallai iddo fod yn gartref masnachwr. Mae ei adeiladwaith, gydag is-grofft cromennog, yn hannu yn ôl i dechnegau adeiladu castell a ganfuwyd mewn strwythurau domestig mewn nifer o rannau o Sir Benfro, yn amrywio o balasau Esgobion yn Nhŷ Ddewi a Llandyfái, i enghreifftiau llai yn West Tarr (St Florence) a Carswell (Penalun).

Bydd ymchwil yn ceisio clustnodi swyddogaeth posibl yr adeilad hwn a rhai tebyg yn Hwlffordd, ac yn arbennig ei swyddogaeth yng nghyd-destun y fasnach (arfordirol) yno yn ystod diwedd y Canol Oesoedd; archwilio'r rhyngweithio rhwng gwahanol grwpiau diwylliannol oddi mewn i'r dref a'r sir; a thrwy archwilio'n ofalus strwythurau eraill o ddyddiad tebyg sydd wedi goroesi yn y sir, galluogi ail gread unrhyw elfennau pensaernïol coll yn yr adeilad a ail godwyd.