"Dengys amgueddfeydd awyr agored... grynswth, uno natur a diwylliant, yr ysbrydol a'r materol, cyfuno theori ac arfer... " Sten Rentzhog, 2008

Mae Sain Ffagan yn gartref archif cenedlaethol o dystiolaeth lafar, yn ogystal â bod yn amgueddfa o ddiwylliant materol. Ers sefydlu'r archif sain yn 1958, ein cylch gorchwyl fu cynrychioli 'bywyd a diwylliant y genedl... gan gynnwys ei ddarluniad o weithgareddau'r meddwl a'r ysbryd - lleferydd, drama, a cherddoriaeth - yn ogystal â llaw.' Mae'r dreftadaeth anniriaethol hwn nid yn unig yn bwysig ei hun, ond yn chwarae rhan wrth ddod â gwrthrychau amgueddfa yn fyw, gan ddarparu cyd-destun cyflawn.

Cynrychiolir dwy agwedd gyfoethog iawn o fywyd diwylliannol Cymru yn ein projectau ymchwil: mae'r project cyntaf yn synthesis o fywyd o gasglu cynhwysfawr, a'r llall yn enghraifft ardderchog o'r trosglwyddo rhwng 'gweithgareddau'r meddwl a'r ysbryd' a rhai'r 'llaw'.