Staff: Robin Gwyndaf

Mae Robin Gwyndaf wedi ymgymryd â gwaith maes helaeth yn gyson, ers cychwyn ei yrfa fel arbenigwr llên gwerin yn Sain Ffagan yn 1964. Mae'r casgliadau yn archifau'r Amgueddfa bellach yn cynnwys nifer o filoedd o eitemau llên gwerin, yn amrywio o rigymau a phenillion i bosau, emynau gwerin a straeon natur. Mae wedi cyfweld tua 3,000 o bobl ac wedi cofnodi dros 700 awr o dystiolaeth berthnasol i lên gwerin, traddodiad gwerinol a chredoau gwerinol. Mae bellach yn gweithio ar ddwy gyfrol (un yn Gymraeg ac un yn Saesneg) a fydd yn uno canlyniadau dros 40 blynedd o ymchwil ac yn darparu trosolwg cynhwysfawr o bob agwedd o lên gwerin Cymru.

Ymysg y themâu a gwmpasir bydd hanes casglu llên gwerin; cynhalwyr traddodiad; cyd-destun cymdeithasol llên gwerin a'i bwrpas; llên gwerin fel adlewyrchiad o berthynas dynol gyda'r amgylchedd a'r cartref; cylch y tymhorau a bywyd; credoau ac ofn yr anhysbys; llên am gymeriadau a digwyddiadau hanesyddol; creaduriaid mytholegol; barddoniaeth werin a gemau geiriau; a llên gwerin mewn bywyd cyfoes. Bydd y gwaith gorffenedig hefyd yn cynnwys llyfryddiaeth helaeth er mwyn cynorthwyo ymchwil pellach yn y maes hwn.