Er mwyn i Amgueddfa Cymru gyflawni ei nod o greu amgueddfa dysg o safon fyd-eang, mae angen i ni fel curaduron a staff dysgu ddeall yn well sut i ymgysylltu'n llwyddiannus gyda'r cyhoedd ac i fwydo'r canfyddiadau yn ôl i bobl broffesiynol eraill yn yr amgueddfa, oddi mewn i'r sefydliad a'r tu allan. Drwy fabwysiadu agwedd arbrofol at greu arddangosfeydd, a dadansoddi'r canlyniadau, gobeithiwn gyfrannu at ymchwil amgueddfa drwy ddarparu astudiaethau achos gwirioneddol o ddamcaniaethau methodolegol.