Staff: Beth Thomas, Nia Williams, Mared McAleavey, Sioned Williams, Sioned Hughes a Owain Rhys

Roedd trawsnewidiad y cyn Oriel Diwylliant Materol yn Sain Ffagan i Oriel 1, a agorwyd yn 2007, yn arbrawf nid yn unig mewn cynnwys newydd ond hefyd mewn technegau dehongli ac ymgysylltu gyda'r cyhoedd. Felly mae'n brawf pwysig wrth ddiweddaru cyfeiriad deallusol Sain Ffagan a deall swyddogaeth arddangosfeydd orielau oddi mewn i amgueddfa awyr agored.

Mae gwerthusiadau wedi ysgogi pob cam o'r broses o greu arddangosfa Perthyn yn Oriel 1. Dylanwadwyd yn drwm ar y strategaeth ddehongli gan y ffordd cyfredol o feddwl am swyddogaeth ymwelwyr amgueddfa wrth gynhyrchu ystyr. Tynnodd ar fframwaith Ysgogi Dysg i Bawb ac ymchwil gyfredol ym maes addysg, amgueddfoleg a theori dehongli, yn arbennig gwaith George Hein (1998), Eilean Hooper-Greenhill (2002), Louise J. Ravelli (2006) a Freeman Tilden (1957). Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar ffurf arolwg sylfaenol o farn ymwelwyr am yr hen oriel o'i gymharu gydag arolwg a gynhaliwyd ar ôl agor yr arddangosfa newydd. Defnyddiwyd grwpiau ffocws i roi adborth yn ystod y camau cynllunio, yn ogystal ag adweithio i'r cynnyrch gorffenedig. Dilyn ymwelwyr a phwyntiau adborth oedd y dulliau eraill a ddefnyddiwyd i ddeall ffordd defnyddwyr o ryngweithio gyda'r arddangosfeydd. Mae hyn wedi rhoi ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth i ni a fydd nid yn unig yn ysgogi esblygiad ein horiel yn y dyfodol, a fydd yn cynnwys diweddariadau a newidiadau cyson - ond hefyd ein dulliau casglu cyfoes a datblygiad yr amgueddfa yn y dyfodol.