Staff: Alan Orange

Bydd yr astudiaeth hon yn ymchwilio i rywogaeth parasitig o'r Ferwcarialau. Mae ar hyn o bryd heb ei adnabod, ac ni ellir ei osod yn hyderus yn unrhyw un o'r wyth neu fwy o genera parasitig sydd eisoes yn hysbys yn y grŵp hwn. Casglwyd deunydd ffres o Gymru, Gwlad yr Iâ ac Ynysoedd Faroe, yn tyfu ar sawl rhywogaeth o Ferwcarialau cen y cerrig sy'n byw ar greigiau tamp ger nentydd. Gan ddefnyddio dulliau molecylaidd, bydd y lleoliad generig yn cael ei ymchwilio, gyda rhywogaethau parasitig a chen y cerrig eraill. Bydd amrywiaeth genetig posibl arall mewn perthynas gyda'r deiliad hefyd yn cael ei asesu.