Staff: Alan Orange

Mae Verrucaria yn genws mawr ond heb ei adnabod yn dda. Ni wyddir llawer am nifer o rywogaethau Prydeinig sydd â thalws brown. Mae amffinio rhywogaethau yn anodd, gan bod gwahaniaethau morffolegol rhwng rhywogaethau tybiedig yn fychan iawn, ac maent yn debygol o gael eu cuddio'n rhwydd gan amrywiaethau mewn ymateb i amodau amgylcheddol. Defnyddir dulliau molecylaidd i ymchwilio i ffiniau rhywogaethau. Dengys ymchwiliadau cychwynnol bod rhai sbesimenau sy'n ymddangos yn debyg i Verrucaria nigrescens , ond sy'n tyfu ar greigiau silicaidd yn hytrach na charreg galch, yn cynrychioli rhywogaeth wahanol. Mae'r V. internigrescens morol, gyda'r thalws gwyn, yn perthyn i'r grŵp hwn.