Staff: Alan Orange

Mae'r genws cen y cerrig Ferwcaria yn nodedig am strwythur syml ac ymddangosiad tebyg ei rhywogaethau, gan wneud adnabod yn her. Mae rhai o'r rhywogaethau llai yn arbennig o anodd i'w astudio, eto maent yn cael eu canfod yn fynych iawn, yn byw nid yn unig ar gerrig mewn coedwigoedd neu ger nentydd, ond mewn llefydd a wnaed gan ddyn ac a amharwyd megis llwybrau a tir gwastraff. Mae trefn DNA yn cael ei osod ar y rhywogaethau hyn; dyma offeryn pwerus sy'n rhoi set cyfangwbl newydd o ddata i'w cymharu gyda hwy a chanfod eu perthynas.