Staff: Ray Tangney & Katherine Slade

Mae'r genws mwsog plu Isothecium yn digwydd ledled hemisffer y gogledd ac mae'n gyffredin yng nghoedwigoedd Cymru. Mae rhywogaethau Isothecium yn dangos amrywiaeth morffolegol eang ac mae nifer o amrywiaethau wedi eu disgrifio yn y gorffennol, gyda rhai wedi'u codi i raddfa rhywogaeth, ac eraill yn cael eu hystyried nad ydynt yn haeddu cydnabyddiaeth.

Mae dau brif nod gan y project hwn: defnyddio data molecylaidd (DNA) i archwilio sail genetig yr amrywiaeth morffolegol oddi mewn a rhwng rhywogaethau, ac i ymchwilio i'r berthynas rhwng Isothecium a'i berthynas agosaf a safle Isothecium yn nosbarth ehangach mwsog plu (pleurocarpous).