Staff: Ray Tangney

Mae triniaethau tacsonomaidd yn cael eu paratoi fel cyfraniadau ar gyfer Fflora newydd o fwsog sy'n cael ei gynhyrchu ar hyn o bryd ar gyfer Seland Newydd. Mae'r teuluoedd mwsog sy'n cael eu hastudio, y Lembophyllaceae (grŵp o fwsog plu) a'r mwsog cap gwallt (Polytrichaceae) eu dau yn berthnasol i fflora mwsog y DG. Mae'r genws Isothecium , sy'n gyffredin yn y coedwigoedd, yn perthyn i aelodau Awstralasiaidd o'r Lembophyllaceae , ac yn Polytrichaceae Seland Newydd mae nifer o rywogaethau sydd hefyd yn digwydd ym Mhrydain, gan gynnwys Cymru.