Staff: Ray Tangney, Alan Orange, Katherine Slade, Sally Whyman

Mae Bryophytau a chen y cerrig yn cael eu monitro fel rhan o Brosiect Gwy, Cynllun Gwella Cynefinoedd Powys yng nghanolbarth Cymru (gweler diatomau isod).