Staff: Ingrid Jüttner

Cynhaliwyd astudiaethau ecolegol a thacsonomaidd o diatomau yn Nepal ers 1993 gan gynnwys ymchwiliadau i nentydd, pyllau, llynnoedd a ffynhonnau o'r tir isel i'r Himalaya uchel. Estynodd ymchwiliad eang o diatomau nentydd dros 1000 km o'r dwyrain i'r gorllewin a dros raddfa uchder dros 4000 m yn Himalaya Nepal a gogledd orllewin India. Hyd yma disgrifiwyd naw rhywogaeth diatom newydd o'r cynefinoedd hyn. Mae gwaith cyfredol yn cynnwys astudiaethau ecolegol o lynnoedd a ffynhonnau uchel yn y Mynyddoedd Canol, gan ddarparu tystiolaeth o asid yn ecosystemau dŵr ffres Nepal, yn ogystal ag astudiaethau tacsonomaidd ar tacsa cymbelloid ac achnanthoid.