Staff: Dr Ingrid Jüttner

Mae Cynllun Gwella Cynefinoedd Powys, Gwy yng Nghanolbarth Cymru yn ceisio gwyrdroi asid mewn nentydd yn ardal Gwy uchaf drwy galchu i wella safon ecolegol a hwyluso dychweliad pysgod salmonid. Effeithiwyd yn negyddol ar gymunedau bioloegol a chemeg dŵr gan law asid mewn ardaloedd gyda fforestydd coniffer, a chyfnewidiwyd rhywogaethau sensitif i asid am rai sy'n medru dioddef asid. Mae prinder bwyd ac effeithiau tocsig hefyd wedi gwneud nentydd asidig yn anaddas fel ardaloedd claddu wyau a meithrin ar gyfer pysgod. Ers 2003 mae rhaglen wyddoniaeth ar y cyd dan arweiniad Ymddiriedolaeth Gwy ac Wysg mewn cydweithrediad gyda ni ein hunain, Prifysgol Caerdydd a Chanolfan Ecoleg a Hydroleg, Bangor, yn ymchwilio i effeithiau calchu ar gymunedau biolegol gan gynnwys pysgod, diatomau, invertebratau ac amodau cemegol.