Staff: Dr. Ingrid Jüttner

Ers 1987 bu'r ardal o amgylch Bae Caerdydd wrth galon project adfywio dinesig enfawr. Wedi cwblhau Morglawdd Bae Caerdydd, daeth y Bae yn llyn dŵr ffres yn 2001. Roedd pryderon am ansawdd y dŵr, ac yna gweithredodd Awdurdod Harbwr Caerdydd raglen amgylcheddol gynhwysfawr gan gynnwys monitro ansawdd dŵr, llygredd a rheoli pla. Rhwng 2004 a 2007 ariannwyd astudiaeth i brofi defnydd diatomau fel bioddangosyddion ym Mae Caerdydd a'r afonydd sy'n llifo iddo. Cyflwynwyd yr adroddiad terfynol i Awdurdod Harbwr Caerdydd ym Mehefin 2007 ac mae llawysgrif i'w gyhoeddi yn cael ei baratoi.