Staff: Adrian Plant

Mae clêr Empidid yn gyffredin iawn ac yn aruthrol o amrywiol, yn arbennig mewn rhanbarthau tymherus a gwlyb, trofannol, lle maent yn cyfrif am 10% o bioamrywiaeth dipteraidd. Mae eu hollbresenoldeb, hanes bywyd hynod amrywiol, ecoleg ac ymddygiad yn ddefnyddiol fel bioddangosyddion o weithrediad ecosystemau. Mae'n hanfodol deall eu safle systematig perthnasol i brif linach arall er mwyn datrys esblygiad a ffylogenedd Diptera.

Mae ymchwil tacsonomaidd ar glêr Empidid ( Diptera; Empididae, Hybotidae, Microphoridae a Brachystomatidae ) yn canolbwyntio ar y testunau canlynol:-

  1. Ffylogenedd yr is deulu Hemerodromiinae
  2. Datblygiad dealltwriaeth o ffawna empidoid 'Gondwanaidd'; ei bioddaeareg ac amrywiaeth.
  3. Esblygiad cymeriadau rhywiol eilaidd a'u swyddogaeth yn esblygiad Empididae
  4. Casglu data ar amrywiaeth a dosbarthiad empidoid ym Mhrydain, mapio newidiadau, deall anghenion cynefinoedd, swyddogaeth newid hinsawdd ayyb.