Staff: Mike Wilson

Daw cansen siwgwr masnachol o ynys Gini Newydd, er ei fod bellach yn cael ei dyfu mewn nifer o rannau o'r byd trofannol. Yn Gini Newydd gellir darganfod nifer o bryfed gwahanol yn bwydo ar gansen siwgwr brodorol. Yn eu mysg ceir nifer o rywogaethau Sboncwyr Planhigion Delphacid genws Perkinsiella a geir ar gansen siwgwr yn unig. Bu bron i ddiwydiant siwgwr Hawaii gael ei ddinistrio gan un rhywogaeth 100 mlynedd yn ôl, pan gafodd ei fewnforio'n ddamweiniol. Mae genws arall, Eumetopina â thua 15 rhywogaeth a geir ar gansen siwgwr yn Gini Newydd a de ddwyrain Asia yn unig, gyda 10 efallai heb eu disgrifio. Mae un rhywogaeth yn Papwa Gini Newydd y gwyddir ei fod yn lledaenu afiechyd i gansen siwgwr. Mae gwaith ymchwil cyfredol yn Awstralia yn ceisio asesu perygl y rhywogaeth hon a'r afiechyd i ddiwydiant siwgwr Awstralia.

Allbwn y project hwn fydd darparu adolygiad tacsonomaidd o'r rhywogaeth a disgrifio rhywogaethau newydd, ar sail gwaith maes yn Indonesia a gan eraill yn Papwa Gini Newydd ac ar sbesimenau ar fenthyg o wahanol amgueddfeydd yn Awstralia a Hawaii.