Staff: Brian Levey

Mae aelodau Prydeinig y teulu Scraptiidae yn cynnwys rhai chwilod blodau cyffredin, sy'n anodd eu hadnabod yn sgil eu hamrywiaeth. Bydd y project yn caniatáu adnabyddiaeth gywir o'r chwilod hyn, ac yn uno'r holl wybodaeth hysbys am fioleg a dosbarthiad y rhywogaethau ym Mhrydain.

Y prif allbwn fydd cyhoeddiad yng nghyfres Identification of British Insects y Royal Entomological Society and Field Studies Council .