Staff: Brian Levey

Y genws Melobasis yw un o genera Awstraliaidd mwyaf y Buprestidae yn cynnwys tua 200 rhywogaeth, 80 ohonynt heb eu disgrifio. Adolygwyd y genws tua 80 mlynedd yn ôl, ac ers hynny rhai disgrifiadau yn unig o rywogaethau newydd sydd wedi eu cynhyrchu. Ar hyn o bryd mae'n amhosibl adnabod aelodau'r genws hwn gydag unrhyw sicrwydd.

Y prif allbwn fydd cyfres o bapurau tacsonomaidd yn adolygu rhywogaeth Awstraliaidd y genws, gydag allwedd wedi'i ddarlunio i ganiatáu adnabyddiaeth o'r rhywogaethau, disgrifiadau o rywogaethau newydd a delweddau lliw o'r holl rywogaethau. Gwnaed allwedd i'r rhywogaethau ac mae'r testun cyflwyno yn gyflawn; mae tua thrydydd o'r rhywogaethau wedi eu delweddu a thua chwarter o'r disgrifiadau wedi'u cwblhau. Gobeithir y bydd y papur cyntaf yn cael ei gyflwyno i'w gyhoeddi yn 2008.

Prif nod y project yw caniatáu adnabyddiaeth gywir o rywogaethau Awstraliaidd y genws mawr hwn o chwilod sy'n tyllu pren.