Polychaete Annelids

Mae Polychaetes, a adwaenir fel mwydod gwrychog, yn gyffredin yng ngwaddodion gwely'r môr yng ngogledd Ewrop. Ymysg y macroffawna (anifeiliaid sy'n cael eu dal gan rwyd 0.5 mm) dyma'r grŵp dominyddol fel rheol, eu niferoedd yn fwy na'r molysgiaid, cramennogiaid a ecinodermiaid gyda'i gilydd. Mae'r mwyafrif o'r rhywogaethau yn fach ac yn fyrhoedlog, ac yn ymddangos ym mwydlen ysglyfaethwyr mwy, symudol — gan gynnwys pysgod. Mae rhai rhywogaethau yn cael eu casglu neu eu magu (e.e. abwyd gwyrdd Nereis virens ) fel abwyd i bysgotwyr.

Mae tua 1000 o rywogaethau yn bresennol yn nyfroedd Prydain. Er bod ffawna mwydod gwrychog Ewropeaidd yn weddol adnabyddus o'i gymharu gyda rhannau penodol eraill o'r byd (e.e. y Môr Indiaidd trofannol), mae rhywogaethau newydd yn parhau i aros i gael eu darganfod. Mae'r adran Bioamrywiaeth Morol yn ymwneud ag ymchwilio i fwydod gwrychog yn y dyfroedd o amgylch Cymru a thu hwnt. Oddi mewn i Fôr Iwerddon yn unig, rydym wedi darganfod o leiaf 20 rhywogaeth sy'n haeddu ymchwil pellach. Mae nifer ohonynt yn debygol o fod yn newydd i wyddoniaeth.

Ar wahan i ddisgrifio rhywogaethau newydd ac ail ddisgrifio rhai na wyddir llawer amdanynt, mae llawer i'w ddarganfod o hyd am berthynas oddi mewn i'r anelidau a rhyngddynt hwy a grwpiau anifeiliaid eraill. Mae technoleg newydd, gan gynnwys dadansoddiad DNA, yn cael ei gymhwyso'n gynyddol wrth ochr astudiaethau morffolegol er mwyn gwella ein dealltwriaeth.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.