Staff: Teresa Darbyshire ac Andrew Mackie [gyda Ken Halanych (Prifysgol Auburn, Alabama), James Blake (ENSR, Woods Hole)]

Mae'r astudiaeth o ryngberthynas rhwng organebau ar bob lefel wedi elwa'n fawr iawn yn y blynyddoedd diweddar o'r defnydd o ddadansoddiad DNA. Mae llawer o drafod am y berthynas o fewn i'r teulu spioniform mwyaf Spionidae , a rhwng y Spionidae, Poecilochaetidae, Trochochaetidae ac Uncispionidae . Nod yr astudiaeth hon yw gweithio wrth ochr tacsonomeg morffolegol traddodiadol er mwyn deall yn well y berthynas oddi mewn i fwydod gwrychog 'spioniform'.