Staff: Andrew Mackie [and C. Santos, Instituto de Biologia, Rio de Janeiro]

Darganfuwyd rhywogaeth newydd o Rodrigues, Môr India, a gasglwyd mewn gwaith maes fel rhan o weithdy rhyngwladol a drefnwyd gan Dr P.G. Oliver o'r Amgueddfa dan brosiect Shoals of Capricorn y Gymdeithas Frenhinol a'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, 2001.

Bydd papur gwyddonol yn disgrifio'r rhywogaeth newydd ac yn cynnwys ail ddisgrifiadau o rai rhywogaethau na wyddir llawer amdanynt — yn arbennig Poecilochaetus exmouthensis (Awstralia) a Poecilochaetus serpens honiarae (Ynysoedd Solomon). Bydd cymariaethau gyda Poecilochaetus serpens o ddyfroedd y DG, gan ddefnyddio deunydd a gasglwyd o leoliad math tebyg, Plymouth. Bydd y gwaith hwn yn adeiladu ar gyhoeddiadau blaenorol yn disgrifio 5 rhywogaeth newydd o Poecilochaetus (Mackie 1990: Hong Kong, a Santos a Mackie 2008, yn y wasg: Brasil). Bydd hyn yn cyfrannu at ddadansoddiad phylogenetig newydd o poecilochaetidau.