Mae molysgiaid dwyfalfog (sgolop, cregyn gleision a chregyn bylchog) yn folysgiaid â chragen mewn dwy ran (neu falf) ac ar hyn o bryd mae tua 30,000 rhywogaeth hysbys ledled y byd. Mae o leiaf 370 o'r rhywogaethau hyn yn byw yn y moroedd oddi ar arfordir Prydain. Mae gan greaduriaid dwyfalfog amrywiaeth eang o gynefinoedd: claddu mewn gwaddodion meddal (mwd/tywod/grafel) tyllu i mewn i waddodion caled (creigiau), cysylltu gyda chreigiau drwy edau byssus neu fyw yn rhydd. Yn sgil hyn gallant fod mewn amrywiaeth fawr o ffurfiau.

Mae'r mwyafrif yn bwydo drwy ffilter, yn pwmpio swm mawr o ddŵr drwy eu cyrff; mae hyn yn eu gwneud yn bioddangosyddion da i fonitro iechyd yr amgylchedd o'u hamgylch. Yn ddwfn dan wely'r môr mae cronfeydd enfawr o olew a nwyon naturiol, ond yn gymharol ddiweddar y darganfuwyd bod methan yn gollwng o wyneb gwely'r môr. Mae'r meysydd hyn yn cael eu hadnabod fel 'tryddiferion nwy' ac mae rhai creaduriaid dwyfalfog wedi esblygu yn benodol er mwyn cymryd mantais o'r amgylchedd unigryw hon.

Adnoddau Ar-lein: