Staff: Graham Oliver & Anna Holmes

Mae tacsonomeg dwyfalfogion morol Môr India yn parhau i fod heb ei ddatrys gyda nifer o rywogaethau newydd ac adolygiadau angen astudiaeth. Mae offer tacsonomeg yn ddarniog, ac mae'r hyn sydd ar gael angen eu diweddaru. Mae gennym hanes hir o gyfranogaeth mewn cyhoeddiadau sylweddol ar y Môr Coch, Môr Arabiaidd Dwyreiniol, Seychelles a Rodrigues. Ein targed cyfredol yw papur ar dwyfalfogion o'r Ardal Lleiafswm Ocsigen yn Oman ar gyfer Cyfrol Jorgen Knudsen Symposium.

Dywed ein cyhoeddwyr (Conch Books, Wiesbaden) bod angen rhifyn newydd o'n llyfr Môr Coch, ond rydym yn ymwybodol bod canllaw i'r holl greaduriaid dwyfalfog o orllewin Môr India yn fwy gwerthfawr. Dymunwn ddilyn y fformat a osodwyd ar gyfer project Dwyfalfogion Prydain, a datblygu offer ar y we. Bydd y cam nesaf hwn o ymchwil yn dilyn cwblhau project Dwyfalfogion Prydain ond yn y cyfamser byddwn yn chwilio am bartneriaid a nawdd. Mae'r rhaglen gasglu hon yn gysylltiedig gyda rhaglen "Archwilio Bioamrywiaeth Morol".