Staff: Teresa Darbyshire, Andrew Mackie [a Michel Kaiser ac Ivor Rees, Prifysgol Cymru Bangor, a Bill Sanderson a Kirsten Ramsay, Cyngor Cefn Gwlad Cymru]

Yn 2001, cyfranogwyd mewn astudiaeth partneriaeth o infertebratau a physgod traethellau tywod oddi ar arfordir Cymru, o Fae Conwy (Bangor) yn y gogledd i Gefnen Helwick (Bae Caerfyrddin) yn y de. Cyhoeddwyd y canfyddiadau cychwynnol fel adroddiadau cytundebol Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn 2003. Pwrpas y project yw ail ddadansoddi'r data o'r cyfrifon unigol a chynhyrchu adroddiad gwyddonol integredig. Cynhyrchir yr adroddiad fel rhan o gyfres Adroddiadau BIOMôR gyda nawdd cyhoeddi gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.