Staff: Teresa Darbyshire, Andrew Mackie, a Kate Mortimer-Jones, [ac eraill gan gynnwys Karen Robinson, Charlie Lindenbaum a Kirsten Ramsay (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Fionnuala McBreen a James Wilson (Coleg y Drindod, Dulyn), a Katrin van Langdem ac Andy Wheeeler (Prifysgol Cork)]

Gyda chefnogaeth Rhaglen INTERREG IIIA Cymru-Iwerddon yr UE, mae'r bartneriaeth HABMAP yn uno arbenigedd bioamrywiaeth morol, geoffiseg, gwaddoleg a mapio cynefinoedd. Mae'r project yn ceisio defnyddio gwybodaeth cyfredol a newydd am fywyd gwely'r môr er mwyn mapio cynefinoedd de Môr Iwerddon a chynhyrchu model rhagfynegol y gellir ei ddefnyddio at ddibenion cadwraethol a rheolaeth. Bydd y mapiau a gynhyrchwyd gan y modelwyr biotope yn cyfrannu tuag at ystod o gymwysiadau ymarferol, gan gynnwys mapio sensitifrwydd, cynllunio gofodol morol a modelu effaith.

Ymgymerwyd â rhaglen samplo gwely'r môr i ddarparu data newydd, gwell, yn addas ar gyfer profi'r model a chaniatáu addasiadau priodol. Mae'r Adran Bioamrywiaeth Morol yn yr Amgueddfa yn ymwneud ag arolygon newydd ffawna gwely'r môr, ac mae'n cyfrannu tuag at gategoreiddio cynefinoedd, yn ogystal â chynhyrchu'r adroddiad terfynol.

Mae allbwn y project yn cynnwys creu gwefan ( www.habmap.org ), GIS integredig o biotopau gwely'r môr, adroddiad project gwyddonol, a DVD-ROM rhyngweithiol.

South West Irish Sea Survey