Staff: Andrew Mackie, Kate Mortimer-Jones a Teresa Darbyshire

Mae'r project hwn yn ceisio adnabod a dadansoddi samplau mwydod gwrychog morol (polychaete) o amrywiol samplau a gymerwyd gan yr Amgueddfa yn Aberdaugleddau a Bae St Bride rhwng 1985 a 1998. Bydd y canlyniadau yn cael eu hychwanegu at grwpiau ffawna eraill a nodwyd, a'u harchwilio mewn perthynas gydag astudiaeth 2006 o ffawna Aberdaugleddau a gasglwyd gan Dr Richard Warwick.