Staff: Andrew Mackie, Teresa Darbyshire, & Kate Mortimer-Jones
Mwydyn gwrychog
Mwydyn gwrychog, a geir yn gyffredin ym M

Er bod ffynonellau llenyddol yn dangos bod mwy o bioamrywiaeth mewn rhanbarthau trofannol, ychydig iawn o astudiaethau ategol sydd ar gyfer infertebratau gwely'r môr (benthig) dyfroedd traethell. Y mwydod gwrychog (polychaetau) sydd fel rheol yn ffurfio'r mwyafrif o'r anifeiliaid sy'n byw mewn gwaddodion ac maent felly yn grŵp pwysig i'w hastudio yn yr ystyr hwn.

Rydym wedi cynnal astudiaethau o gynefinoedd benthig yn y Seychelles, Hong Kong a Chymru, ac maent wedi cynhyrchu data uniongyrchol gymharus o'r casgliadau mwydod gwrychog. Mae'r wybodaeth yn cael ei ddadansoddi a'i gymharu gan ddefnyddio amrywiol ddulliau i gadarnhau'r patrymau amrywiaeth sy'n bresennol, a gwerthuso'u harwyddocad.

Mwy o wybodaeth: