Staff: Andrew Mackie, Teresa Darbyshire a Kate Mortimer-Jones, [a Fredrik Pleijel ac Erika Norlinder, Labordy Bioleg Morol Tjärnö, Sweden, Wilfried Westheide, Prifysgol Osnabrück, yr Almaen – wedi ymddeol), Peter Garwood, Identichaet, Newcastle-upon-Tyne]

Dyma brosiect ar y cyd gyda Dr Richard Warwick a Dr Paul Somerfield (Labordy Morol Plymouth), a'r gwyddonwyr uchod nad ydynt yn perthyn i amgueddfa. Mae'r gwaith yn rhan o brosiect ehangach dan arweiniad Labordy Morol Plymouth, Marine Flora and Fauna of the lsles of Scilly .

Gwahoddwyd yr Adran Bioamrywiaeth Morol i osod tîm o arbenigwyr i gasglu rhestr anodedig wedi'i ddiweddaru o fwydod gwrychog (polychaetau) morol o Ynysoedd Scilly. Gwnaed y gwaith blaenorol ar y grŵp gan Dr Tegwyn Harris (Prifysgol Exeter) a'i gyhoeddi yn Journal of Natural Histor y yn 1972. Cynhaliwyd samplo ar y glannau ym Medi 2006, gyda'r posibilrwydd o samplo isarforol ar ddyddiad hwyrach. Mae'r dadansoddiad ar waith, a bydd yn cael ei gwblhau yn 2008.