Mewn unrhyw astudiaeth o fywyd ar wely'r môr mae'n bwysig cael samplau cynrychioladol mewn ffordd gyson. Gall yr amgylchedd oddi ar yr arfordir fod yn galed, ac felly mae'n bwysig medru gosod a chasglu'r offer yn ddiogel. Mae staff Bioamrywiaeth Morol yn archwilio offer, gweithdrefnau a thechnegau yn barhaus, gan wneud gwelliannau lle bo'n bosibl.