Staff: Andrew Mackie
Defnyddio'r grafanc
Defnyddio'r grafanc Van Veen

Hanes cynllun ac effeithiolrwydd samplo'r cipiwr Van Veen wedi'i addasu a ddefnyddiwyd yn ein harolygon dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Crewyd y cipiwr newydd fel gwelliant i'r cipiwr Van Veen cyffredin sydd, gyda'i freichiau hir a'r bwcedi cloddio, yn gweithredu drwy symud fel siswrn.

Yr addasiadau:

  1. gwella effeithiolrwydd cloddio posibl y cipiwr drwy newid siâp y bwced,
  2. gwella cadernid y cipiwr ar wely'r môr drwy fariau siâp penelin sy'n gweithredu fel ffrâm gynhaliol,
  3. mae'r ffrâm yn gwella diogelwch gweithredol wrth osod ac adfer drwy alluogi personel i drin y cipiwr ymhell o geg y bwced.