Astudiaethau Bioamrywiaeth a Chadwraewth y DG Dros y 10 mlynedd ddiwethaf mae projectau wedi canolbwyntio ar ymchwilio i rywogaethau dan fygythiad, megis Cregyn Gleision Perl Dŵr Ffres (Graham Oliver, Anna Holmes ac Ian Killeen), a Malwod Sidell (Eva Sharland). Mae bob curadur yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil bychain ar ffawna'r DG, yn ymateb yn bennaf i anghenion asiantaethau cadwraethol neu faterion adnabod sy'n codi o ymholiadau'r cyhoedd yn gyffredinol.